Huvudsida

Från Nordscrum

Version från den 21 december 2010 kl. 13.03 av ScrumAdmin (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Nordscrum - ett Nordplusprojekt

Under 2008 började en diskussion mellan Åland, Sverige och Finland om att göra ett projekt tillsammans. För att finansiera det hela skulle medel sökas ifrån Nordplus.

Nordplus [1] är nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.


De lärosäten som är inblandade i detta projekt är Novia Yrkeshögskola i Ekenäs (Finland), Högskolan på Gotland (Sverige) och Högskolan på Åland (Finland). Läs mer om dem i Lärosäten.

Projektarbetet som studenterna genomför tillsammans använder sig av det agila projektramverket Scrum, därav namnet NordScrum. En sammankoppling av Nordplus och Scrum.


Projektbeskrivning

Projektet NordScrum handlar om projektledning inom området informationsteknologi och specifikt om att lära sig specifika aspekter av IT i ett projektbaserad lärandemiljö, genom att utnyttja moderna agila utvecklingsmetoder. Tre högskolor deltar, Högskolan på Gotland, Sverige, Åland yrkeshögskola och Novia yrkeshögskola, Finland. Studenterna arbetar över gränserna i internationella nordiska team för att genom projektarbete producera lösningar till sina kunder som företräder näringslivet och andra organisationer. Projektet genomförs i form av en gemensam intensiv kurs i två delar med en period av webbaserade arbetet i hemmet institutionen i mellan. Projektet sträcker sig över en period av tre år, 2010-2012, med början i januari 2010.


The project NordScrum involves learning Project Management implemented in the field of Information Technology and learning specific aspects of IT in a project-based learning environment, utilizing modern agile development methods. Three universities participate, Gotland University, Sweden, Åland University of Applied Sciences, and Novia University of Applied Sciences, Finland. The students work across borders in international Nordic teams to deal with the project assignments of producing solutions to their customers representing industry and other organizations. The project is carried out in the form of a joint intensive course in two parts with a period of web-based work in the home institution in between. The project stretches over a period of three years, 2010-2012, starting in January 2010.

Apart from carrying out the projects our network is continuously working for developing our network and expanding into new fields within the interests of our partners. A common interest of our network is Project Management, which is a significant part of the curriculum in all our partner institutions today. In view of these interests along with the immense range of courses available teacher and student mobility serves an important purpose.

Personliga verktyg